Αρχική > FAQ

Frequently Asked Questions on Creating a Webpage

Οι παρακάτω ερωτήσεις έχουν προκύψει από τα χιλιάδες ραντεβού των συμβούλων της Hellas Sites με πελάτες που ήθελαν να ξεκινήσουν με την δημιουργία ιστοσελίδας τους. Ελπίζουμε η κάτωθι λίστα να σας φανεί χρήσιμη και πιθανόν να απαντήσει κάποια από τα ερωτήματα σας.

 1. How can I increase my web page download speed?

  Download speed depends on the website design itself, its graphics and web page code quality. Apart from the above items, new and fast servers are a must-have feature of every reliable data center. (Servers should typically be replaced every two years.)

 2. How can my web page achieve a high ranking on search results?

  Website optimization starts from the web page design itself. Keywords, web page coding, website structure, text, and manual entry on search providers are all pieces to the puzzle of a high web page ranking, especially on Google the world's leading search provider.

 3. What is the best graphics design direction for my web page?

  The graphics design of every web page, whether that is a showcase for the corporate identity of a company or an E-Shop, must build on the offline identity of each company and its products. Web page design must adhere to online rules, but also reflect the presence of each company or freelance professional on the actual marketplace.

 4. Will designing a web page for online sales reduce sales through my physical (brick-and-mortar) stores?

  During the first few years of E-commerce, people erroneously thought that E-Shops would be the cause for the decrease of sales through physical stores. That was a misconception proven wrong: Website customers would not have visited the corresponding brick-and-mortar store anyway. On the other hand, many online customers who receive quality services will visit the actual store at certain instances, especially for products they may want to examine closely. Web pages with online sales capabilities are not just alternative advertising/sales venues and they do not act as the competition for traditional stores owned by the companies themselves; on the contrary, they boost commercial traffic across the board.

 5. Will creating a web page incur costs to my company other than website hosting costs?

  In the case of web pages showcasing the corporate identity and products of companies, there are no overheads because the management application allows clients to update their web page without any special technical background. The same applies to E-Shops: Web page owners can effectively manage their web page in full, by themselves. The only effort that may be needed after quite some time will be a redesign of the entire E-Shop, in exactly the same way owners would renovate their physical stores in order to boost commercial traffic and sales.

 6. Is it enough to promote my web page through search providers only?

  Search engines are definitely the initial way of promoting websites as soon as they are finished. But, apart from search engines, there are other promotional techniques: Community sites (Facebook, MySpace etc.), E-mail marketing, advertisement banners. These techniques have to be utilized appropriately, according to business sector and subject matter, so as to achieve the proper online marketing mix and provide an effective advertising plan along with the design itself. Each promotional campaign must also have a web page visitor index and a sales index so that clients can invest on campaigns that provide them with the maximum return on their advertising investment.

 7. How do I choose who to assign my web page design to?

  The most important factor all clients consider first is the portfolio and the accumulated experience of every web page design company. The graphics for your web page will be designed by talented graphics designers, coded by experienced developers, optimized by search engine specialists, and managed by skilled server administrators while Customer Service consultants will record your requirements and convey them accurately to our above mentioned experts. For our web page design portfolio, click here.

Would you like to ask something that is not included in the list? Contact us at +30 210 6149200 and we will gladly provide you with a detailed response.